WYMAGANIA

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego minimum licencjat studiów kierunkowych.
 • Przygotowania pedagogicznego lub zaliczonego przedmiotu pedagogika lub meteorytyka nauczania
 • Status studenta lub potwierdzenia aktualnego zatrudnienia w placówce edukacyjnej
 • Doświadczenia w nauczaniu
 • Wysokiej kultury osobistej
 • Punktualności oraz odpowiedzialności
 • Kreatywności oraz wysokiej motywacji do pracy
 • Przygotowania autorskiego programu nauczania
 • Podejścia indywidualnego do dzieci i młodzieży

OBOWIĄZKI

Osoba zatrudniona na tym stanowisku nauczania w OKiS EDUKOR będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie zadań indywidualnych jak i grupowych. nauczyciele mogą własne pomysły, które pozwolą dostosować charakter oraz tematykę zajęć do indywidualnych jak i grupowych dla poszczególnych odbiorców.

OFERUJEMY

 • Atrakcyjny system wynagrodzeń
 • Udokumentowany staż pracy
 • Nienormowany czas pracy
 • Elastyczny grafik

OPIS DODATKOWY

Aplikacje zawierające CV wraz z dopiskiem:

„Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji.”

Prosimy wysyłać na adres biuro @edukor.pl

W temacie e-maila proszę wpisać wybrany przedmiot i lokalizację: np. j. angielski – Karwiny

Prosimy także o nazwanie plików CV w następującej strukturze: Przedmiot – dzielnica zamieszkania – nazwisko - imię