UDZIELAMY KOREPETYCJI ZE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW

Naszym celem jest:

 • Poszerzenie wiedzy w zakresie wybranych przedmiotów.
 • Pomoc w poprawie wyników w nauce.
 • Systematyczne opracowywanie bieżącego przedmiotu.
 • Przygotowanie do zajęć szkolnych, prac klasowych oraz egzaminów.

Nasze atuty:

 • Posiadamy wykwalifikowana kadrę z przygotowaniem pedagogicznym.
 • Zwracamy szczególna uwagę na sposób przekazu i odpowiedni poziom komunikacji, ponieważ to jest kluczem do zagadnienia.
 • Pracujemy zgodnie z wytycznymi podstawy programowej.
 • Oferujemy pomoc stała i doraźną we wszystkie dni tygodnia.
 • Istnieje możliwość dojazdu do Twojego domu !!!

Ile osób na zajęciach:

 • Zajęcia indywidualne - 1 osoba.
 • Zajęcia w małych grupach - 2-4 osób.

Oferujemy także kursy przygotowawcze do:

 • Egzaminów gimnazjalnych
 • Egzaminów maturalnych
 • Egzaminów wstępnych na studia

 

EDUKOR GWARANCJĄ EDUKACYJNEGO SUKCESU !!!

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkretnego kursu (z danego przedmiotu lub w danej lokalizacji) w wypadku braku wystarczającej liczby chętnych na dany przedmiot kursu.