Kursy prowadzone są w oparciu o wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Programy kursów są zgodne z obowiązującymi standardami wymagań egzaminacyjnych oraz aktualną podstawą programową.

Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego poprzez kształcenie umiejętności: czytania tekstu ze zrozumieniem, wykorzystanie wiedzy w praktyce, korzystanie z posiadanej wiedzy oraz utrwalenie treści zawartych w podstawie programowej.

Ponadto: 

 • Podniesienie samooceny uczniów.
 • Wyrównywanie braków edukacyjnych.
 • Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy.
 • Wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy.
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości.
 • Ukazanie ciekawych i praktycznych stron przedmiotu.
 • Wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy.
 • Rozwijanie umiejętności zapamiętywania.
 • Przygotowanie do korzystania z nowych technologii informacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych wyników i korygowanie popełnianych błędów.
 • Przygotowanie uczniów do pokonywania stresu.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli gimnazjów i liceów oraz egzaminatorów (w naszym zespole są również weryfikatorzy i przewodniczący zespołów egzaminacyjnych).

Na zajęciach w sposób przystępny, dynamicznie powtarzany jest cały zakres materiału. Największą wagę przywiązujemy do kompleksowego utrwalenia materiału oraz szczególną wagę przywiązujemy do rozwiązywania zagadnień z arkuszy lat ubiegłych.

Zajęcia są prowadzone w kameralnych grupach (2 – 4 osób) lub indywidualnie, w miłej i przyjaznej atmosferze. Przed rozpoczęciem kursu przewidziany jest test sprawdzający wiedzę, który umożliwi prowadzącemu dostosowanie programu adekwatnie do poziomu uczestników kursu.

Prowadzący zajęcia są do Waszej dyspozycji, jeśli będziecie mieć dodatkowe pytania lub wątpliwości.