• Szkolenia wstępne, szkolenia okresowe BHP i Ppoż. dla pracowników i pracodawców.
  • Kursy pierwszej pomocy
  • Wykonywanie ocen ryzyka zawodowego, dokumentacji powypadkowej
  • Nadzór, doradztwo, dokumentacje w zakresie BHP i Ppoż. firm