Chcesz pokonać barierę językową w stosunku do obcokrajowców?

Masz dość uczenia się lingwistycznych formuł bez przełożenia na umiejętność swobodnego komunikowania się ?

WYBIERZ

OŚRODEK KSZTAŁCENIA i SZKOLEŃ EDUKOR

Gwarantujemy efektywna naukę języków obcych sposobami wykraczającymi poza tradycyjne metody !!!

W ofercie KURSY z języka

 • Angielskiego
 • Niemieckiego
 • Holenderskiego
 • Hiszpańskiego
 • Francuskiego
 • Włoskiego
 • Rosyjskiego

Coś więcej o kursach …

 • Zajęcia odbywają się w małych grupach lub indywidualnie.
 • Prowadzone głownie w języku obcym przez wykwalifikowanych.
 • Lektorów,
 • Native Speaker ‘s,
 • Poparte zestawem różnorodnych materiałów, , pomocy dydaktycznych oraz rekwizytów ułatwiających przyswojenie języków obcych.
 • Gwarantujemy opiekę przez cały czas trwania kursu.
 • Istnieje możliwość zmiany lektorów w trakcie trwania kursu, aby mieć kontakt z różnorodnymi osobami ( trening słuchowo – konwersacyjny ).

Konwersacje z lektorem pomagają nabrać pewności siebie w posługiwaniu się językiem !!!

KONTAKT

Sekretariat: 722-100-331

Oddział Gdynia 518-800-130

biuro@edukor.pl