Zajęcia artystyczne natomiast stymulują natomiast rozwój umysłowy dziecka, kształtują wyobraźnię przestrzenną, słuchową.

Wyobraźnia ma również duże znaczenie w późniejszym procesie uczenia się. Uczniowie ze skromną wyobraźnią z trudnością opanowują materiał nauczania, z którym nie stykają się bezpośrednio. W każdej klasie szkolnej takiego materiału jest sporo i trzeba go opanować. Dotyczy to różnych treści nauczania wymagających wyobraźni.

 

Uczeń, który ma trudności w tym zakresie, ma również kłopoty z przyswojeniem takiego materiału. Obrazy wyobraźni szkolnej najczęściej pozbawione są szczegółów, a przeważają w nich uogólnienia, układy schematyczne oraz elementy symboliczne.