Rozwiązujemy zadania z następujących przedmiotów:

  • Matematyka
  • Fizyka
  • Chemia
  • Statystyka matematyczna
  • Algebra liniowa
  • Analiza matematyczna

Termin realizacji rozwiązań zadań ustalany jest indywidualnie z klientem, zadania prosimy wysłać na adres:

biuro@edukor.pl