Terapia logopedyczna to indywidualne zajęcia z dzieckiem, skoncentrowane na mowie.

Głownie służą likwidacji wadliwej wymowy głosek ( wadliwa wymowa oznacza, iż dziecko z niej nie wyrośnie, np. wymowa miedzy żebrowa lub gardłowe „r” ). Zajęcia logopedyczne mogą mieć na celu wywołanie nieistniejącej głoski, najczęściej u dzieci nie pojawiają się głoski: sz, rz, cz, dż oraz r, w czasie, gdy powinny już być wymawiane. Ponadto nasi logopedzi dokonują diagnozy potencjalnych zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej z wykorzystaniem m.in. Arkusza Obserwacji Klinicznej, Południowo – Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej.

 

Celem spotkań z logopedą jest:

  • Ogólny rozwój mowy dziecka
  • Wzbogacenie słownictwa
  • Ćwiczenie artykulacyjne
  • Umiejętność tworzenia poprawnych i bogatych wypowiedzi

Logopeda pracuje jednocześnie nad wieloma umiejętnościami dziecka:

Prawidłowym oddychaniem

  • Słuchem fonematycznym ( zdolnością różnicowania głosek )
  • Analizą i syntezą słuchowa i wzrokową ( zdolnością łączenia i rozdzielania głosek i liter, co jest ważne przy mówieniu i czytaniu )
  • Sprawnością narządu mowy ( niewyćwiczony język i wargi są często przyczyna wad wymowy )
  • Emisja głosu ( tempem, intonacja, wyrazistością wypowiedzi )

Jeśli coś niepokoi rodzica w mowie dziecka, warto poradzić się logopedy. Wady wymowy, choć mogą wydać się niegroźne, mogą stać się źródłem poważnych problemów dziecka, które będzie gorzej rozumiane przez rówieśników i może doświadczyć trudności w procesie uczenia się.

Im wcześnie rozpoczyna się terapie tym lepsze są jej efekty, gdyż utrwalone wady wymowy trudniej jest likwidować. Warto pamiętać, że mowa jest tym co daje zdolność swobodnego wypowiadania się a to nadaje pewności siebie w dalszym życiu.

Zajęcia indywidualne :

40 zł za godzinę lekcyjna ( 45 min. )
50 zł za godzinę zegarowa ( 60 min. )