Rodzice małych dzieci często zadają sobie pytanie, kiedy ich pociecha powinna zacząć  dziecka naukę języka obcego. Wielu z nich decyduje się zapisać dziecko na lekcje języka angielskiego już w przedszkolu. Uczymy języka angielskiego już w grupach 3 – latków. Niezaprzeczalny jest fakt, iż umysł dziecka jest w tym wieku bardzo chłonny. Dzieci posiadają naturalną ciekawość świata i chęć do nauki, co warto wykorzystać. Wczesne nauczanie języka obcego jest zgodne z ogólnoeuropejskimi tendencjami obniżania wieku rozpoczęcia nauki języka obcego.

W naszej ofercie są następujące języki:

 

Grupy dla dzieci dzielone są ze szczególną starannością zachowania podziału wiekowego i znajomości językowej. Uczymy dzieci od 2 lat, metody nauczania sa indywidualnie dopasowane do każdej grupy wiekowej.

Kursy opieramy na specjalistycznych podręcznikach.

Szczególny jednak nacisk kładziemy na naukę poprzez:

  • Zabawy
  • Filmy edukacyjne
  • Scenki teatralne
  • Quizy
  • Komunikatywne gry
  • Piosenki

W nauce wykorzystujemy metody które umożliwiają mówienie pełnymi zdaniami już od samego początku nauki. Do każdego naszego ucznia podchodzimy indywidualnie – monitujemy jego postępy oraz informujemy o nich na bieżąco rodziców. Po zakończeniu rocznego kursu dzieci mogą kontynuować naukę w starszej grupie wiekowej, na wyższym poziomie zaawansowania.

 

DLACZEGO TERAZ ??? !!!!

Czy nasze dziecko powinno już zacząć uczyć się języka obcego? - Takie pytanie stawia sobie obecnie wielu rodziców. O ile samej potrzeby kształcenia w zakresie języków obcych nikt dzisiaj nie kwestionuje, o tyle wiek, w którym powinno się rozpocząć tę edukację, nadal jest przedmiotem dyskusji.

 

„Specjaliści w dziedzinie glottodydaktyki (metodyki nauczania języków obcych) są zgodni, że organizowanie nauki języków od najmłodszych lat jest korzystne dla dziecka i nie niesie żadnych zagrożeń dla jego rozwoju….”

 

"Badania dowodzą że, wczesna edukacja językowa wpływa pozytywnie na rozwijanie zdolności intelektualnych, ma dodatni wpływ na wyniki osiągane w szkole, wspomaga opanowanie własnego języka, buduje pozytywną motywację i daje fundament pod systematyczną pracę nad językiem…."

 

Kluczem do naszego sukcesu w procesie nauczania jest dostosowanie procesu dydaktycznego do chłonności językowej na poszczególnych etapach. W dobrych szkołach językowych, nauka poprzedzona jest wywiadem z uczniem, na podstawie którego ustala się tok nauczania, poziom zaawansowania, intensywność kursów, a także metodykę (nauka oparta na zabawie lub z akcentem na myślenie abstrakcyjne) dopasowaną do umiejętności i zainteresowań konkretnej osoby.

 

 

„Dzięki wczesnemu oswojeniu z językiem obcym, dzieciom łatwiej przychodzi późniejsze doskonalenie sprawności w tym zakresie. Tym samym dziecko już na wejściu w życie zostaje wyposażone w umiejętności, które w przyszłości ułatwią mu odnoszenie kolejnych sukcesów i nieustanny rozwój zawodowy i osobisty."